Verðbil
Stærð
Vörumerki
SDI-SDSDUNC016G
16GB Ultra SDHC kort Class 10 Full HD Video (1080p) 80MB/s Leshraði
SDI-SDSDU016G
16GB Ultra SDHC kort Class 10 Full HD Video (1080p) 30MB/s Leshraði
SDI-SDSDUNC032G
32GB Ultra SDHC kort Class 10 Full HD Video (1080p) 80MB/s Leshraði
SDI-SDSDXXG032G
32 GB Extreme Pro Class 10 / V30 95MB/s Les- og 90MB/s Skrifhraði Full HD video Prof ...
SDI-SDSDUNC064G
64GB Ultra SDXC kort Class 10 Full HD Video (1080p) 80MB/s Leshraði
SDI-SDSDXXG064G
64 GB Extreme Pro Class 10 / V30 95MB/s Les- og 90MB/s Skrifhraði Full HD video Prof ...