Verðbil
Stærð
Vörumerki
SDI-SDSDQM016G
 
1.995
SDI-SDSQUAR016G
Sandisk 16GB Ultra Android 98MB/s micro SDHC + SD Adapter 98MB/s 16GB Class 10 M ...
3.995
SDI-SDSDQM032G
 
3.995
SDI-SDSQUAR032G
Sandisk 32GB Ultra Android 98MB/s micro SDHC + SD Adapter 98MB/s 32GB Class 10 M ...
4.495
SDI-SDSQUAR064G
Sandisk 64GB Ultra Android 100MB/s micro SDHC + SD Adapter 100MB/s 64GB Class 10 ...
5.995
SDI-SDSQXAF032G
Sandisk 32GB Extreme Action V30 microSD 100MB/s UHS1 A1 minniskort 100MB/s 32GB V30 ...
6.995
SDI-SDSQUAR128G
Sandisk 128GB Ultra Android 100MB/s micro SDHC + SD Adapter 100MB/s 128GB Class 10 ...
7.995
SDI-SDSQXAF064G
Sandisk 64GB Extreme Action V30 microSD 100MB/s UHS1 A1 minniskort 100MB/s 64GB V30 ...
10.995
SDI-SDSQXAF128G
Sandisk 128GB Extreme Action V30 microSD 100MB/s UHS1 A1 minniskort 100MB/s 128GB V ...
16.995
SDI-SDSQUAR400G
Sandisk 400GB Ultra Android 100MB/s micro SDHC + SD Adapter 100MB/s 400GB Class 10 ...
29.995